alternative

WebmasterGM studio organizuje kurs

PROGRAMIRANJE IGARA u Unity-u

Cilj kursa je da potpunim početnicima približi proces izrade video igara, korišćenjem razvojnog okruženja Unity i programskog jezika C#, kroz praktičnu izradu jednostavne video igre tipa endless runing.

Kurs se sastoji od 8 lekcija u trajanju po 90 minuta.

Kurs se izvodi na laptop računaru, bilo našem ili vašem.

Igru koju ćemo praviti na kursu možete pogledati i isprobati na sledećem LINKU

Šta ćemo raditi na kursu

 • 1

  Kreiranje projekta u Unity-u

  Otvaranje projekta u Unity Editoru. Upoznavanje sa osnovama radnog okruženja. Uvoz predefinisanih objekata koji će se koristiti u projektu. Pozicioniranje i podešavanje uvezenih objekata.

 • 2

  Kreiranje skripta u C#

  Kreiranje prvog skripta. Promenljive. Tipovi podataka. Prve linije koda se objašnjenjem šta i kako rade. IF komanda u C#. Detektovanje pritiska na taster.

 • 3

  Fizika i gravitacija u igri

  Fizika i gravitacija u igri. Public i Private promenljive u Unity-u. Float i Bool tipovi podataka. AND (&&) izraz u IF komandi.

 • 4

  Kreiranje prefabrikovanih objekata

  Dodavanje novih objekata na scenu i podešavanje njihove fizike i kretanja u skladu sa prethodno naučenim. Kreiranje prefabrikovanih objekata. Time funkcija u Unity-u za kontrolu dešavanja u igri u realnom vremenu. Kreiranje ponavljajućih događaja.

 • 5

  Pisanje skripta za kontrolu pozadine

  Pisanje skripta za kontrolu pozadine. Korišćenje tag propertija za identifikaciju objekata. IF ELSE komanda u C#. Detektovanje uslova za Game Over i reagovanje na iste. Prenos informacija između različitih skriptova. Destroy metod za memory management.

 • 6

  Animation Controler

  Animation Controler - animacija karaktera. Trigerovanje animacije iz skripta.

 • 7

  Dodavanje efekata, muzike i zvučnih efekata

  Dodavanje efekata (ParticleSystem), muzike i zvučnih efekata

 • 8

  Build igre

  Build igre. Rekapitulacija kursa. Pitanja i odgovori. Ideje za dalji razvoj.

Kome je namenjen ovaj kurs?

Kurs je namenjen početnicima, a ciljna grupa je pre svega mlađa populacija, okvirno od 13 do 19 godina, pre svega učenici starijih razreda osnovne škole i srednjoškolci.

Potrebno predznanje je osnovno poznavanje rada na računaru (kucanje teksta, korišćenje miša) i elementarno znanje engleskog jezika.

alternative